Pomagamy Rodzinom i Bliskim Godnie Pożegnać Zmarłych
Pogrzeb śp. Wojciecha Grzeszka, przewodniczącego małopolskiej Solidarności

Pogrzeb śp. Wojciecha Grzeszka, przewodniczącego małopolskiej Solidarności

Pierwszego lipca 2021r. Zakład Pogrzebowy „Lilia” miał zaszczyt organizować uroczystości pogrzebowe Wojciecha Grzeszka. Msza św. pod przewodnictwem metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego rozpoczęła się o godz. 10:00 w Bazylice Mariackiej w Krakowie, koncelebrantami nabożeństwa byli księża kapelani „Solidarności” w Małopolsce. W uroczystości uczestniczyła rodzina Zmarłego, przyjaciele, przedstawiciele władz i instytucji, współpracownicy, członkowie związku z całej Polski, przedstawiciele organizacji związkowych i organizacji społecznych oraz poczty sztandarowe.

Podczas uroczystości pogrzebowej minister Wojciech Kolarski przekazał na ręce syna Zmarłego Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy udali się na Cmentarz Rakowicki gdzie o godz. 12:00 rozpoczęło się odprowadzenie śp. Wojciecha Grzeszka na miejsce Jego wiecznego spoczynku w Alei Zasłużonych. Modlitwę na cmentarzu odmówił ks. Władysław Palmowski.

Nad grobem Zmarłego głos zabrali m.in. Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Jan Duda, Wiceprzewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Adam Gliksman, Dyrektor IPN Oddział w Krakowie dr hab. Filip Musiał, który odczytał list od dr Jarosława Szarka – Prezesa IPN. Na zakończenie uroczystości pogrzebowych odśpiewany został hymn Solidarności „Solidarni nasz jest ten dzień”.

Wojciech Grzeszek zmarł 25 czerwca 2021 r. w wieku 67 lat. Od 1976 r., przez wiele lat pracował w Drukarni Narodowej w Krakowie najpierw jako korektor, a później jako specjalista ds. zarządzania. Od 1980 roku był Członkiem NSZZ „Solidarność” w Drukarni Narodowej w Krakowie. Po 13 grudnia 1981 r. zaangażował się w kolportaż wydawnictw podziemnych. W sierpniu 1989 r. został członkiem komitetu założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Drukarni Narodowej w Krakowie, a następnie w latach 1989-1991 i 2010-2021 przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” w Drukarni Narodowej oraz wiceprzewodniczącym (1991-2010).

Od 1992 r. związany z Zarządem Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, początkowo jako jego członek, następnie pełniący funkcję sekretarza (1994-1995) i wiceprzewodniczącego (1995-1998), a od 1998 r., przez sześć kadencji, Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. Od 1996 r. delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, a od 1998 r. członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Wojciech Grzeszek nie tylko był aktywnym związkowcem i społecznikiem, ale również samorządowcem, przez pięć kadencji był radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego (1998-2006, 2010-2021), w tym trzykrotnie był wybierany na wiceprzewodniczącego Sejmiku. W aktualnej kadencji Sejmiku brał udział w Komisji Ochrony Zdrowia, Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej oraz w Komisji Głównej.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2017r.). Uhonorowany przez Instytut Pamięci Narodowej nagrodą „Świadek Historii” (2015r.), Krzyżem Semper Fidelis Związku Solidarności Polskich Kombatantów (2009r.) oraz licznymi medalami i odznaczeniami NSZZ „Solidarność”.

Zakład Pogrzebowy „Lilia” dziękuje za okazane zaufanie i możliwość zorganizowania uroczystości.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *