Pomagamy Rodzinom i Bliskim Godnie Pożegnać Zmarłych
Zasady postępowania w przypadku zgonu

Zasady postępowania w przypadku zgonu

Śmierć osoby bliskiej to bardzo trudna chwila. Człowiek pogrążony w żalu nie myśli racjonalnie, jednak, aby zapewnić osobie zmarłej godny pochówek musimy znaleźć w sobie siłę. Dopełnienie wszystkich formalności pogrzebowych nie jest trudne, a większość z nich jest realizowana przez nasz zakład pogrzebowy.

W celu ułatwienia Państwu przejścia przez ten trudny czas stworzyliśmy krótki poradnik postępowania w przypadku zgonu osoby bliskiej. Cała procedura jest zależna od miejsca zgonu oraz tego czy zgon nastąpił z przyczyn naturalnych lub nie.

Etap I –  uzyskanie karty zgonu.

Karta zgonu jest dokumentem umożliwiającym uzyskanie aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Zgon bliskiej osoby nastąpił w szpitalu:

W przypadku śmierci w szpitalu kartę zgonu wydaje lekarz prowadzący. 

Zgon osoby bliskiej osoby nastąpił w domu:

Lekarz pogotowia ratunkowego (numery alarmowe 999 oraz 112) po stwierdzeniu zgonu wydaje kartę informacyjną, na podstawie której lekarz rodzinny wystawia kartę zgonu.

Jeżeli zmarły nie posiadał lekarza rodzinnego, obowiązkiem lekarza pogotowia jest wystawienie karty zgonu na miejscu.

Mając kartę zgonu, możemy skontaktować się z zakładem pogrzebowym, który przetransportuje ciało do chłodni, a następnie zajmie się realizacją usług pogrzebowych

Jeżeli zgon nastąpi poza domem albo szpitalem

Gdy zgon nastąpił w wyniku wypadku, samobójstwa lub gdy podejrzewane jest morderstwo, wezwane Pogotowie Ratunkowe zawiadamia Policję, ta zaś zawiadamia Prokuraturę na terenie której jest zgon. Zmarły trafia do Zakładu Medycyny Sądowej na sekcję zwłok, aby ustalić przyczynę zgonu.

Podczas sekcji musimy udać się do Prokuratury która była obecna na miejscu zgonu, po zezwolenie na wydanie zmarłego po przeprowadzonej sekcji zwłok (bez tego dokumentu Zakład Medycyny Sądowej nie wyda nikomu zmarłego). W tym przypadku kartę zgonu dostaniemy w Zakładzie Medycyny Sądowej, z którą udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego po akt zgonu (dalej to ma być ten sam urząd, na terenie którego doszło do zgonu np. : wypadek miał miejsce na drodze nr7 w mieście Miechów, to udajemy się po akty zgonu do Miechowa, a nie tam gdzie była wykonywana sekcja zwłok np. Wrocław, lub miejsce zamieszkania, czy zameldowania).

Jeżeli śmierć osoby nastąpiła z przyczyn nienaturalnych:

 • Ciało, może zostać przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej. W tym przypadku zostanie wykonana autopsja. Rodzina zmarłego występuje do Prokuratury z wnioskiem o pozwolenie na wydanie ciała, kartę zgonu wystawia Zakład Medycyny Sądowej.
 • Jeśli odstąpiono od czynności śledczych (odstąpiono od wykonania autopsji), karta zgonu wystawiana jest przez lekarza rodzinnego na podstawie karty informacyjnej lub wystawiana na miejscu przez lekarza pogotowia ratunkowego, jeśli zmarły lekarza rodzinnego nie posiadał.

Etap II – Wydanie AKTU ZGONU w Urzędzie Stanu Cywilnego:

Akt zgonu jest to oficjalny dokument urzędowy, który potwierdza zgon danej osoby. Jest on niezbędny do załatwienia wszelkich formalności związanych z pochówkiem zmarłego.

Musisz przygotować następujące dokumenty:

 • dowód osobisty oraz paszport zmarłego, lub oświadczenie w przypadku ich braku
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej
 • dowód osobisty partnera, jeżeli osoba była w związku małżeńskim
 • karta zgonu

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

 • Małżonek lub dzieci zmarłego.
 • Najbliżsi krewni lub powinowaci.
 • Osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.
 • Osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały.
 • Administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *