Pomagamy Rodzinom i Bliskim Godnie Pożegnać Zmarłych
Pogrzeb świecki, pogrzeb katolicki – różnice

Pogrzeb świecki, pogrzeb katolicki – różnice

Informacje w skrócie:

 

  • podczas ceremonii świeckiej zamiast Księdza uroczystość prowadzi Mistrz Ceremonii
  • ostatnie pożegnanie w uroczystości świeckiej odbywa się w Domu Pogrzebowym lub Sali Pożegnań
  • pogrzeb świecki jest z reguły krótszy niż katolicki

Mistrz ceremonii, czy Ksiądz

Śmierć bliskiej osoby zawsze wiąże się z ogromnym cierpieniem dla najbliższych. Trudno pogodzić się z jej bezpowrotnym odejściem, a jedynie co pozostaje rodzinie, to zorganizowanie godnego pochówku i godne pożegnanie zmarłego. W zależności od wyznawanej religii i własnych preferencji, ceremonia może różnić się w mniejszym lub większym stopniu. Inaczej wygląda pogrzeb świecki, który prowadzi Mistrz Ceremonii, a inaczej ten katolicki z księdzem. Warto poznać te różnice, aby być świadomym alternatywnych rozwiązań.

Czym różni się pogrzeb świecki od pogrzebu katolickiego?

Niezależnie od tego, jaką religię ktoś wyznaje, należy mu się godny pochówek. Coraz więcej osób decyduje się na zorganizowanie pogrzebu świeckiego zamiast katolickiego. Wiąże się to z brakiem osoby przewodzącej ceremonii, którą w pogrzebie katolickim pełni ksiądz. W pogrzebie świeckim rolę księdza zastępuje Mistrz Ceremonii. Podczas pogrzebu katolickiego mamy mały wpływ na wybór księdza, gdyż wiąże się to z przypisaniem do parafii. Z kolei Mistrza Ceremonii można wybrać dowolnego, kierując się osobistymi preferencjami. W przypadku obrzędowości katolickiej wymagane jest dostosowanie się przez księdza do odgórnie narzuconych zasad i wytycznych przekazanych przez Stolicę Apostolską. Wybierając Mistrza Świeckiej Ceremonii Pogrzebu, można decydować o każdym aspekcie uroczystości, zgodnie z wolą zmarłego i oczekiwaniami jego rodziny. Możliwe jest nawet dodanie własnych punktów do programu obrzędu, nadając mu niepowtarzalnego charakteru. Przy religijnym nabożeństwie ingerencja w jej elementy praktycznie nie istnieje.

Ostatnie pożegnanie w uroczystości świeckiej

W przypadku ceremonii pogrzebowej świeckiej uroczystość przebiega w domu pogrzebowym lub sali pożegnań. Przybyli witani są akcentem muzycznym, a Mistrz Ceremonii wygłasza krótką przemowę, po czym przechodzi do opowiadania o zmarłym. Można to przyrównać to do biografii, którą Mistrz Ceremonii tworzy w oparciu o wcześniejszy wywiad z najbliższą rodziną zmarłego. Uroczystość świecka często przybiera multimedialny charakter w postaci prezentacji zdjęć i wspomnień z życia zmarłego. Uroczystość świecka jest bardziej osobista i ukierunkowana w celu celebracji życia zmarłego. Zwieńczeniem uroczystości jest minuta ciszy, po czym zmarły zostaje odprowadzony na miejsce pochówku.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *