Pomagamy Rodzinom i Bliskim Godnie Pożegnać Zmarłych

INFORMACJE OGÓLNE 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej liliakrakow.pl, formularza kontaktowego w usługach Google Ads oraz poczty elektronicznej wysyłanej na adresy pocztowe w domenie @liliakrakow.pl

SŁOWNIK POJĘĆ

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” częściowo zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Termin “PUODO” określa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Terminem „Lilia” określać będziemy pełną nazwę firmy “Zakład Pogrzebowy Lilia sp.j.

§.1 Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych? 

Administratorem Państwa danych jest “Zakład Pogrzebowy Lilia sp.j.”  z siedzibą w Krakowie przy ul. św. Łazarza 19 NIP: 676-003-11-33 KRS: 0000108544

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

§. 2 Jakiego rodzaju dane przetwarzam na stronie „Lilii” ?

Jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. 

W przypadku składania zamówień drogą elektroniczną przetwarzamy jedynie te dane, które są niezbędne do realizacji usługi (faktury). 

Odwiedzając stronę internetową „Lilia” zbieramy Twoje dane poprzez pliki cookies na którym przechowywana jest strona. Pełne dane na temat plików cookies, jakie wykorzystujemy zawarliśmy w paragrafie:

§9 Polityka cookies”. 

§. 3 W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

 1. Dane wysyłane przez nasz formularz kontaktowy oraz wysyłane bezpośrednio na nasz adres e-mail w domenie @liliakrakow.pl przetwarzamy w celu:
  1.  realizacji usług, 
  2.  odpowiedzi na zapytania ofertowe
 2. Dane pozyskane poprzez pliki cookies wykorzystujemy do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny liliakrakow.pl (szczegółowe informacje znajdują się w dziale §9 Polityka cookies” )

§. 4 Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

 1. Realizacja umowy sprzedaży podstawą prawną dla przetwarzania zebranych danych osobowych Użytkownika jest wykonanie umowy sprzedaży.  W tym względzie Użytkownik może dobrowolnie podać dane potrzebne do wykonania umowy (Dane niezbędne do wystawienia potwierdzenia sprzedaży faktura/paragon oraz dane niezbędne do prawidłowej wysyłki zakupionego towaru),

            W przypadku nie podania tych danych nie jest możliwe wykonanie umowy sprzedaży. 

 1. Zgoda –  podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych Użytkownika będzie zgoda zainteresowanego którego dane dotyczą,
 2. Niezbędność przetwarzania danych do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 
 3. Niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 

§. 5 Kto może mieć dostęp do Państwa danych osobowych?

Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie podmioty powiązane z Administratorem takie jak:

 • firmy świadczące usługi księgowe, 
 • firmy świadczące usługi informatyczne, 
 • dostawca usług hostingowych niezbędny do funkcjonowania sklepu internetowego oraz poczty elektronicznej w domenie liliakrakow.pl
 • agencja reklamowa obsługująca „Lilia”

§. 6 Jak długo przechowujemy Twoje dane?

„Lilia” przechowywać Twoje dane osobowe jedynie przez okres konieczny do spełnienia wymogów obowiązujących przepisów prawa. Oznacza to, że możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez uzasadniony okres nawet gdy zaprzestaniesz już korzystania z usług „Lilia”, w szczególności dotyczy to danych niezbędnych do wypełnienia zobowiązań naszej firmy przed organami administracji państwowej (m.in. Administracji Skarbowej).

§. 7 Polityka bezpieczeństwa, czyli jak chronimy Twoje dane:

 1. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu do komunikacji e-mail  jak i komunikacji poprzez formularz kontaktowy na  naszej stronie liliakrakow.pl używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 2. Dane osobowe podawane w formularzu na naszej stronie, jak również w korespondencji e-mail wysyłanej na adresy firmowe w domenie @liliakrakow.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 3. Komputery na które przychodzi Państwa korespondencja elektroniczna i na których przechowywane są Państwa dane posiada szereg różnych zabezpieczeń w postaci:
  1. urządzenia znajdują się w zamykanych pomieszczeniach dostępnych jedynie dla osób uprawnionych do przetwarzania danych
  2. stosujemy trudne hasła zmieniane cyklicznie oraz system kont użytkowników o różnych poziomach dostępu
  3. stosujemy licencjonowane, stale aktualizowanego oprogramowanie antywirusowe oraz zapory sieciowe
  4. stosujemy licencjonowane, stale aktualizowane systemy operacyjne
  5. do obsługi poczty elektronicznej stosujemy bezpieczne, stale aktualizowane oprogramowanie
  6. monitory komputerów są ustawione tak aby uniemożliwić podgląd ekrany osobom nieuprawnionym – tzw. polityka czystego ekranu
  7. komputery posiadają zaprogramowany wygaszacz ekranu i automatyczną blokadę po upływie 5 min bezczynności
 4. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy 
 5. Wszystkie osoby w firmie „Lilia” przeszły szkolenie z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych

Firma „Lilia” deklaruje, że wdrożyła wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo i integralność danych osobowych, które przetwarza, a także by zapobiegać ich utracie, modyfikacji i/lub dostępowi ze strony nieupoważnionych osób trzecich. 

§. 8 Jakie mają Państwo prawa związane z danymi osobowymi?

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo do:

– dostępu do swoich danych, 

– sprostowania swoich danych, 

– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w firmie „Lilia” jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@liliakrakow.pl

W celu modyfikacji lub żądania usunięcia danych prosimy o dokładne sprecyzowanie jakich danych żądanie dotyczy oraz jaki jest pożądany sposób modyfikacji danych (np. zmiana danych osobowych, całkowite usunięcie danych osobowych z bazy danych).

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

§. 9. Polityka cookies

Witryna liliakrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. 

Gromadzone informacje dotyczą:

 • typu wykorzystywanej przeglądarki, 
 • języka, 
 • rodzaju systemu operacyjnego, 
 • dostawcy usług internetowych, 
 • informacji o czasie i dacie.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. 

Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy „Lilia” w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące typy plików cookies: 

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji np. odpowiedzi na zapytanie ofertowe